is met ingang van augustus 2014
van naam gewijzigd.

Onze nieuwe naam is:

Claessen & Roelofs

Meer informatie over ons kantoor kunt u vinden op www.crdienstverlening.nl

Wij hopen dat u ook daar eens een kijkje komt nemen!